خدمات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

.com

149000 تومان

.net

179500 تومان

.org

178000 تومان

.co

391000 تومان

.info

187500 تومان

.in

159000 تومان

پلن های هاست ابری معمولی

پایه

105000تومان/سالیانه

 • Disk Space 0.5 GB
 • Bandwidth 5 GB
 • 1 Databases List
 • Webserver LiteSpeed
 • Hard Disk NVMe
 • Control Pannel cPanel
 • FREE 24/7 Support

استاندارد

165000تومان/سالیانه

 • Disk Space 1 GB
 • Bandwidth 12 GB
 • 2 Databases List
 • Webserver LiteSpeed
 • Hard Disk NVMe
 • Control Pannel cPanel
 • FREE 24/7 Support

پرمیوم

215000تومان/سالیانه

 • Disk Space 1.5 GB
 • Bandwidth 20 GB
 • 3 Databases List
 • Webserver LiteSpeed
 • Hard Disk NVMe
 • Control Pannel cPanel
 • FREE 24/7 Support

بی نهایت

355000تومان/سالیانه

 • Disk Space 3 GB
 • Bandwidth 50 GB
 • 10 Databases List
 • Webserver LiteSpeed
 • Hard Disk NVMe
 • Control Pannel cPanel
 • FREE 24/7 Support