هاست معمولی ابری سی پنل آلمان

هاست معمولی ابری سی پنل آلمان

پلن معمولی 500 مگابایت
 • فضا 500 مگابایت
 • 5 گیگابایت ترافیک
 • 3 عدد تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن معمولی 1024 مگابایت
 • 1024 مگابایت فضا
 • 12 گیگابایت ترافیک
 • 5 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • 3 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن معمولی 1536 مگابایت
 • 1536 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک
 • 7 عدد تعداد ایمیل
 • 3 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن معمولی 2048 مگابایت
 • 2048 مگابایت فضا
 • 35 گیگابایت ترافیک
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 7 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن معمولی 3072 مگابایت
 • 3072 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک
 • 20 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • 10 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور