سرور مجازی ترکیه

VT-1024

یک هسته ای سی پی یو 1000MH
30GB SSD هارد
1024 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود بر روی پورت 1Gbps

VT-2048

یک هسته ای سی پی یو 3000MH
35GB SSD هارد
2048 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود بر روی پورت 1Gbps

VT-4096

یک هسته ای سی پی یو 4000MH
50GB SSD هارد
4096 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود بر روی پورت 1Gbps