هاست حرفه ای ابری سی پنل آلمان

هاست حرفه ای ابری cPanel پرسرعت آلمان

پلن حرفه ای 500 مگابایت
 • فضا 500 مگابایت
 • 10 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن حرفه ای 1024 مگابایت
 • 1024 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 10 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن حرفه ای 1536 مگابایت
 • 1536 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 12 عدد تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن حرفه ای 2048 مگابایت
 • 2048 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
پلن حرفه ای 5120 مگابایت
 • ‭5120‬ مگابایت فضا
 • 120 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • NVME نوع هارد
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور