سرور مجازی اختصاصی SSD ایران

هارد فوق پر سرعت SSD

VG1024
  • 1024MB Ram
  • 1Core Cpu
  • 30GB HDD
  • Any OS
VG2048
  • 2048MB Ram
  • 2Core Cpu
  • 50GB HDD
  • Any OS